TK ngân hàng

Chủ Tài khoản : Nguyễn Diệu Hoa

        a. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam_VIB

STK: 015704068797979 .Chi nhánh: Hào Nam.

       b. Ngân hàng Quân Độ_MB Bank

              STK: 0580102386888 .Chi nhánh: Thái Hà.

       c. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng_VP Bank

           STK: 72929411 .Chi nhánh: Cầu Giấy