Terms

Chính sách thanh toán bán hàng online:

Giao hàng và thu tiền tại nhà :

  • Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao nhận theo số tiền được in trên hóa đơn bán hàng.

Thanh toán bằng chuyển khoản :

  • Quý khách vui lòng thanh toán theo số tài khoản công ty cung cấp
  • Công ty xác nhận số tiền của khách mới giao hàng.