Returns

Chính Sách đổi trả hàng :

  • Điều kiện đổi sản phẩm :

  • Phải có Phiếu giao hàng của bên công ty

  • Sản phẩm bị lỗi về chất lượng.

Chính sách hoàn trả :

  • Đổi sản phẩm cùng loại hoặc các mặt hàng khác của công ty với giá trị tương đương hoặc cao hơn phải bù thêm số tiền chênh.